Vi färgar både egna och andras linser!

Vi färgar linser i de flesta kulörer, även linser som vi inte har tillverkat själva. Iris kan vi färga inom ett stort intervall upp till 13 millimeter. Öppen pupill (typ A) finns också i olika storlekar, mellan 2 till 6 millimeter i 0.5 steg. Svart pupill på redan printade linser är inget problem att göra, det är ett mycket bra alternativ vid till exempel en ögonskada. Notera att våra 14 standardfärger är transparent färgade och förstärker eller meleras med din naturliga ögonfärg.

Olika färgtyper


Iris kan vi färga inom ett stort intervall upp till 13 millimeter och pupill från 2 till 6 mm i steg om 0,5 mm (standard = 4 mm). Färgerna tillåts variera +/- 5% vid okulär kontroll.