Lens 55 UV CSR / Lens 55 UV CSR Toric

Lins 55 UV CSR Den första kontaktlinsen som skyddar mot skadligt ljus.
En kontaktlins med ett gult optiskt filter som minskar effekten av det skadliga ljuset samt förhindrar ålderförändringar i gula fläcken (macular degeneration).Skärmarna i nya smarttelefoner, läsplattor, datorer och TV är upplysta av lysdioder. Vissa av dessa LED skärmar avger mer skadligt blått och violett ljus.
Mer information om Lens 55 CSR.
Mer information om Lens 55 CSR Toric.