Vi färgar både egna och andras linser!

Vi färgar linser i de flesta kulörer även linser som vi inte har tillverkat själva.Iris kan vi färga inom ett stort intervall upp till 13 millimeter. Öppen pupill (typ A) finns också i olika storlekar, mellan 2 till 6 millimeter i 0.5 steg. Svart pupill på redan printade linser är inget problem att göra, det är ett mycket bra alternativ vid till exempel en ögonskada.