Vår certifiering

Vårt CE-certifikat utfärdas av det anmälda organet Intertek Semko AB, som i sin tur är ackrediterade av den statliga myndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, även känd som Swedac.Swedac ackrediterar anmälda organ i samarbete med Läkemedelsverket.Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016. Certifieringens omfattning är design, tillverkning och försäljning av kontaktlinser, färgade kontaktlinser, och specialanpassade kontaktlinser.